Rõõm on teatada, HKHK õpilased saavad 2021/2022 õppeaastal jälle erialastele välispraktikatele kandideerida.

Kogu välispraktikatega seotud reisiinfo on vastavuses valitsuse poolt kehtestatud reeglitega ning Covid-19 levikuga nii Eestis kui sihtriigis. Detailsemat infot koroonaviiruse tõkestamiseks kehtestatud meetmete kohta Euroopa Liidu riikides ja neis riikides, kus Eestil on välisesindus leiab Reisi Targalt veebilehelt. Sealt leiab ka igasse riiki sisenemiseks nõutavad meetmed.

Kuna HKHK välispraktikate korraldamises on olnud väike paus ning vahepeal on maailmas palju muutunud, soovime kõigepealt kindlaks teha kui suur on HKHK õpilaste huvi välisriikides praktiseerida. Kui sinus on see huvi olemas, palun täida ära veebipõhine kandideerimisavaldus. Laekunud avalduste põhjal saame hakata juba euroopa partnerkoolidega kindlamaid kokkuleppeid tegema. 

 Kandideerimiseks loe tähelepanelikult läbi alljärgnev INFO. Kui oled endiselt oma soovis kindel, kliki lingile KANDIDEERIN PRAKTIKALE ja täida kandideerimisvorm, kus selgita pisut täpsemalt miks ja millises riigis sooviksid oma praktika ellu viia. Kirjuta natuke ka sellest, millised on sinu ootused ning miks just sina oled see õige kandidaat. Kui soovid võid lisaks saata ka motivatsioonikirja e-kirja manusena. 

PRAKTIKATE KESTVUS on  keskmiselt 30 päeva. Riikide osas võib toimuda muutusi vastavalt kandideerijate arvule, vastuvõtvate koolide koostöövalmidusele ja Covid-19 olukorrale erinevates riikides.

PRAKTIKAT FINANTSEERIB Erasmus+ programm HKHK projekti “Head oskused annavad ameti” raames, mis kestab 2019 – 2022 õppeaastatel. Projekti raames saab välismaal praktiseerida kokku 103 HKHK õpilast.

VÄLISPRAKTIKATEGA TEGELEB: välissuhete koordinaator Heli Heimo, tuba 114 (alumine korrus), heli.heimo@hkhk.edu.ee (temale võid saata motivatsioonikirja e-kirja manusena).

TÄHTAEG: saada palun oma avaldus enne 22.oktoobrit 2021

TÄPSED PRAKTIKA KUUPÄEVAD selguvad jooksvalt

VÄLISPRAKTIKALE VALITUD õpilastele saadetakse INFO meilile või teatab sellest rühmajuhendaja või erialaõpetaja.

VÄLISPRAKTIKALE VALITUD õpilased peavad sooritama online keeletesti (selle tulemus ei määra praktikale saamist) ning osa võtma veebipõhisest keelekursusest või kooli poolt korraldatud keeleõppest.

2021 aastal saavad kandideerida ja oma huvist teada anda kõikide erialade õpilased. Praktikale saavad kandideerida ka täiskasvanud õppijad. Välispraktika toimub kõige tõenäolisemalt samal ajal kui õppekavajärgne praktika ettevõtetes kui pole kokku lepitud teisiti. 

Täiskasvanud õppijatega lepime välispraktika kuupäevad personaalselt kokku.

Arvesta palun ka sellega, et koroonaviiruse tõkestamiseks kehtestatud meetmed ja riiki sisenemise nõuded võivad olla riigiti erinevad ning muutuda väga kiiresti. Seepärast ootame sinult ka paindlikkust ja mõistmist ning käsitleme kõiki korraldatavaid välispraktikaid eraldi ja individuaalselt, sõltuvalt olukorrast ja reeglitest.

HKHK-l õpilased on senini käinud praktikal järgmistes euroopa riikides: Austria, Itaalia, Prantsusmaa, Iirimaa, Hispaania, Portugal, Poola, Taani, Malta, Saksamaa, Holland, Soome ja Inglismaa. HKHK-l on erinevate koostöö- ja mobiilsusprojektide kaudu partnereid pea kõigis euroopa riikides. 

KANDIDEERIN PRAKTIKALE 

MIDA PEAKSIN VEEL TEADMA?

LOE HKHK ÕPIRÄNDURITE BLOGISID