HKHK-l on Soomes mitmeid pikaaegseid koostööpartnereid.

Oulu Koolituskeskuses õpetatakse tekstiilitööd ja eriti heal tasemel on sealne kangakudumine. Varem sai seal õppida ka mööblivalmistamist ja sadulsepatööd. Läbi aegade on Oulus on praktiseerinud HKHK tekstiilitöö, kangakudumise, sadulsepa, mööblirestaureerimise ja tislerieriala õpilased. Ka tekstiilieriala õpetajad on käinud Oulus kogemusi saamas.

Tampere Kutsehariduskolledž Tredu on Soome suuruselt teine piirkondik kutse-keskharidust pakkuv õppeasutus Tamperes. Kolledžis õpib 8000 põhikoolijärgset õppijat, 10 000 täiskasvanud õppijat ning töötajate arv on 1200. Kuna Tredus on palju ehitus-puidu valdkonnaga seotud erialasid, siis 2015 aastast oleme vahetanud ehituserialade õpilasi ning hea koostöö on tekkinud ka õpetajate vahel.

Tavastia Kutseõppekeskus asub Hämeenlinnas. Koostööd alustasime 2015 aastal sadulsepa eriala praktika korraldamises. Nüüdseks on Tavastias stažeerimas käinud ka kaks õpetajat ning koostöö pehme mööbli valmistajate erialal jätkub.

  • 2017 kevadel stažeerisid sadulsepa erialad õpetaja Janne ja Marek Tavastia Koolituskeskuses, loe ka BLOGI  “Janne Soomes”.
  • 2017 Gea ja Tiina BLOGI “Sadulsepad teispool soome lahte”.
  • 2016/17 õppeaasta TREDU ja Tavastia praktikantide lugusid loe SIIT
  • 2015/16 õppeaasta TREDU ja Tavastia praktikantide lugusid loe SIIT

Salpaus Koolituskeskuses Lahtis  on aastate jooksul praktiseerimas käinud nii ehitajad, viimistlejad, tislerid kui mööblirestauraatorid.