Erasmus+HKHK HollandisLiina Krips – karjäärinõustaja

Reet Saareväli – psühholoog

Detsembrikuu alguses külastasime Hollandis, Amsterdami lähistel Utrechti linna sealsete mõõdikute järgi väiksemat sorti kutsekooli  MBO Utrecht.

Utrecht on Hollandi suuruselt neljas linn, siin asub riigi suurim ülikool – Utrechti Ülikool. Linn on riiklikult tähtis transpordikeskus, raudteesõlm tagab ühenduse kõikide Hollandi piirkondadega. Utrechtis elab 345 080 inimest, 60% neist on hollandlased, järgnevad suuremad rahvusgrupid on marokolased, türklased, indoneeslased.

MBO Utrecht kutsekoolis õpib 4500 noort, töötajaid on 440.
Kool kui tervik koosneb 12-st akadeemiast, kus õpetatakse väga paljusid erinevaid erialasid: turismi ja teeniduserialasid, disaini, raamatupidamist, tehnilisi erialasid, muusikuid, ürituste korraldust, kaubanduserialasid, õendust, hooldusõendust, tantsu- ja spordierialasid.

Meie külaskäigu peamine eesmärk oli tutvuda Hollandi kolleegide tööga hariduslike erivajadustega õpilaste märkamisel ja toetamisel.

Saime sooja vastuvõtu osaliseks ning programm, mille meie võõrustajad olid koostanud oli väga tihe ja informatiivne. Tutvusime mitmete erinevate MBO Utrehct Akadeemiatega, mida meie mõistes võiks võrrelda osakondadega. Tänase maailma noored on sarnased erinevates riikides, seetõttu tõdesime, et probleemid ja raskused sarnanevad suuresti nende teemadega, millega nii Eesti koolides, kui ka meie oma armsas HKHK-s “rinda tuleb pista”.

Olulise mõttena jäi MBO Utrechct-ist kõlama eesmärk kasvatada head riigikodanikku. Õppetöö paindlikkus ja individuaalsete eripärade, vajaduste teadvustamine pedagoogilises töös ning nendest lähtuv ja nendega arvestav õpiprotsess tundus olevat väga oluline. Seda tööd hõlbustab informatsioon, mis saadakse uute õpilaste õppima asumisel (millist tuge on õppija varem saanud, millist vajab, millega tuleks arvestada jne.)

Mentorõpetajad ja tugimeeskond töötab ühiselt selle nimel, et kooli lõpetaksid tegusad spetsialistid. Suurt rõhku pannakse ettevõtlusõppe kaasajastamisele (projektõppele). Meeldivalt ja korduvalt jäi meelde, õpetajate püüdlus keerulisi olukordi huumori ja sõbraliku naljaga lahendada. Sõbralikkus, avatus ja lustlik meel loovad mõnusa õhustiku nii õppurite kui ka töötajate seas, see aitab paremini oma igapäevatööd teha ning ka raskusi ületada.

Mis veel Hollandi ja hollandlaste puhul silma hakkas? Hollandlane on aktiivne, sportlik ja sale, ülekaalulisi inimesi linnapildis eriti ei märka. Kuidas saaksgi teisiti olla, kui põhiline liikumisvahend on jalgratas, seda iga ilmaga ja üsna pikki vahemaid läbides. Lapsed istumas puidust kelgusarnastes rattakärudes, pakid rattale ette või taha kinnitatud kastides-korvides- nõnda kihutab linnakodanik Utrechtis lapsi lasteaeda viima, tööle, poodi, kuhu iganes. Karastatud on nad ka,sest sallid-mütsid tundusid paljudel ratturitel neil talvistel päevadel, mil linna külastasime küll koju unustatud olevat.

Heategevus, erivajadustega inimeste märkamine ja toetamine tundus olevat üldine au ja uhkuse asi. Seda saime kogeda külastades kohvikut, kus juhtivteenindaja silmade särades rääkis erivajadusega noormehe arengust ja edust teenindaja ameti treenimisel ja lihvimisel nende kohvikus.

Ökonoomsus ja raiskamise vältimine on üldine trend tänases maailmas, kuid see jääb siiski sageli loosungiks. Utrehctis tegutseb ülipopulaarne ja edukas kohvik, kus maitsev komplekslõuna on valmistatud toorainest, mis küll korralik, kuid kaupluste müügisaalides läheks allahinnatud toodete kasti või rikutud pakendi ja pisivigade tõttu hoopis müügist kõrvaldatud. Kokad mõtlevad välja põnevaid roogi, kliendid naudivad ja on rahul. Meil on mida õppida ja paremaks muuta.

Õppereis Utrechti rikastas meie meelt mitmel moel- professionaalselt, kuid ka kultuuriliselt ning maailmanägemuslikult. Plaanime väikesi nippe, teadmisi ja ideid oma töös juba lähiajal rakendada. Sügisel 2018 ootame Hollandi kolleege külastama Haapsalu Kutsehariduskeskust. Õpirände käigus tekkis ideid ühiseks koostööprojektiks järgmisel õppeaastal.

Kooli koduleht: https://www.mboutrecht.nl/

Huvitav oli külastada erinevaid akadeemiaid. Eriti jäi meelde Event Academy, kus õpetati ürituste korraldamist. Üheks põnevaks kohaks oli The EventLab, kus kasutati õppetöös moodsat lähenemist – projektõpet. Õpilased said üldise ülesande ja pidid ise looma sisu. Enamasti korraldasid õpilaste grupid mõne ürituse. Kogu ürituse loomise ja elluviimise juures oli neil võimalus kasutada õpetajate ehk Coachide abi.

Herman Brood Academy

Utrecht Care Academy – õed, hooldajad, palju poisse erinevalt Eestis harjunust, motiveeritud, tööeluga tihedalt seotud õpingud.