Flex_Learn_Erasmus_HKHKSellel nädalal sai hoog sisse lükatud uuele HKHK poolt ellu kutsutud Erasmus+ koostööprojektile „Flexible Tailored Learning Pathways for Everyone“. Projekt käsitleb paindlikke õppevorme läbi erinevate teemapüstituste nagu näiteks individuaalsete õppekavade kasutamine, projektiõpe ja aktiivõppe meetodid, digi- ja distantsõppevõimalused ja õppijate eelnevate töökogemuste arvestamine õppetöös.

Projekti kirjutamise faasis planeerisime esimese projektikohtumise HKHK-sse, kuid muutunud olukordade tõttu toimus see seekord siiski veebi vahendusel. Meie partnerkoolid Iirimaalt, Hollandist ja Soomest on meile tuttavad juba varasema koostöö kaudu, mis tegi uutmoodi alustamise palju lihtsamaks. Esimesel kohtumispäeval arutasimegi, kuidas edasi minna ning mida ümber fokusseerida, edasi lükata või veebi vahendusel ellu viia. Kõik partnerid olid veendunud, et teemade aktuaalsus on endiselt oluline, aga käsitleda tuleks neid nüüd viimase aasta jooksul omandatud kogemuste valguses. Uute vaatenurkadena toodi välja põimõppe (blendid learning) kasutamist ja digiõppe sidumist kaasava haridusega. Väga oluliseks peeti, et kõik nüüdseks selgeks saanud digioskused ja esialgu olude sunnil kasutusele võetud digilahendused saaksid ka edaspidises hariduselus koos teiste õppevormidega tulemuslikult ära kasutatud.

Teisel kohtumise päeval tegime partnerkoolide kolleegidele ülevaate meie projekti eesmärkidest, teemadest ja oodatavatest tulemustest. Palusime partneritel kutsuda osalema kõiki kolleege, kes oleks huvitatud meie projektis kaasa lööma. Rõõm oli tõdeda, et huvi oli suur ja osalejate arv küündis 30 inimeseni, kaasaarvatud ka meie oma HKHK õpetajad. Saime head tagasisidet, et vaatamata esialgsetesse plaanidesse tehtavatele muudatustele, on partnerkoolide õpetajad avatud koostööks ja uute väljakutsete ellu viimiseks. Seega, oleme paindlikud ja leidlikud  – on ju projekti pealkirjaski sõna „flexible“, mis tähendab paindlikkust.

Päeva teises pooles andis iga kool põhjaliku ülevaate riigi üldisest haridussüsteemist, kutsehariduse osast ning kooli spetsiifikast, kust ei puudunud ka kaunid fotod meie parterite kodukohtadest. Loodame, et peatselt saame neid ka päriselt külastada ning silmast silma kogemusi vahetada.