Erasmus+ digitehnoloogia kasutamise parendamise projekti ” Re-Evaluating Digital Technology to Enhance Learning“, lühendatult RED, esimene töösessioon läks käima Rumeenias. HKHK poolt osalevad projektikohtumisel neli üldainete õpetajat – Liis Rüü, Leelo Alasi, Pille Alekand ja Merle Zibo, kes tutvustavad projektikolleegidele kuidas HKHK õppetöössse digivahendeid kaasatakse. Seekordse kohtumise teemaks on erinevad õpistiilid ja neile sobivad digilahendused. HKHK õpetajate ülesandeks on keskenduda kinesteetilisele õpistiilile. Projekti jooksul koostatakse e-raamat, kus kokku kogutakse viie riigi parimad praktikad digitehnoloogia kasutamisvõimalustest. Projekt kestab kaks õppeaastat ja järgmine kohtumine, kuhu on kaasatud ka partnerkoolide õpilased, toimub juba sellel kevadel Hispaanias.

Projekti tegemistega hoiab kursis RED Facebook’i leht.

HKHK õpetajad jagavad oma kogemjusi eesti keelsel RED veebilehel